Znate li da je danas Dan Europe?

Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijeo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao "Dan Europe" u spomen na Schumannovu deklaraciju. Dan Europe je prilika za aktivnosti i festivale koji Europu približavaju njenim građanima. Za mlade je u ove se godine organiziran EYE – European Youth Event koji se ovih dana održava u Strasbourgu.

Europski parlament ovog je vikenda zauzelo 5.000 mladih kako bi razmijenili ideje o europskim pitanjima i politikama za mlade. Teme kojima su se bavili bile su: ljudska prava, nezaposlenost, digitalna revolucija, održivost i budućnost Europe. Održano je više od 200 seminara i radionica.

Istovremeno je održan i YO!Fest, koji je organizirao Europski forum mladih. YO!Fest koji se održavao u prostorima oko parlamenta pružio je mogućnost brojnim organizacijama mladih da predstave svoje aktivnosti i postignuća, no i da se zabave.